SASSENHEIM - Bij de Stichting Oud Sassenheim worden op donderdagavond 26 september drie lezingen gegeven over archeologie. Iedereen is welkom. De avond wordt verzorgd door de Rijnlandse afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland.

De eerste lezing wordt gegeven door Pierre van Grinsven, beheerder van het archeologisch depot van de provincie Zuid-Holland en samensteller van het rapport over het bodemonderzoek aan de Hoofdstraat 250/254 (nu Xenos) en Kerklaan in 2003. Het opgravingsrapport zal worden toegelicht en deze avond officieel worden aangeboden aan een vertegenwoordiger van de gemeente Teylingen. Vervolgens zal senior archeoloog en geboren en getogen Lissenaar dr Menno Dijkstra het e.e.a. vertellen over het ontstaan van de dorpen in Duin- en Bollenstreek en zal historicus en oud-stadsarchivaris Piet de Baar uit Leiden een boeiend betoog houden over het Leidse grondbezit in Sassenheim tijdens de 16e eeuw.

Aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur.
De lezingen vinden plaats in De Coy, Kagerdreef 72, Sassemheim.