WASSENAAR - Voor de Kindergemeenteraad zoekt de gemeente projecten van maximaal €2.000,-. Aanmelden kan tot 15 februari.

Dit voorjaar organiseert de gemeenteraad van Teylingen een Kindergemeenteraad. Hiervoor zoeken we projecten van maximaal € 2.000,-. Verenigingen, maatschappelijke organisaties en ook inwoners die een leuk project bedenken met een maatschappelijk doel, kunnen zich tot 15 februari melden bij de gemeente.

Spelregels
  • Alleen verenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners uit Teylingen kunnen een projectvoorstel indienen.
  • Het project moet ten goede komen aan de Teylingse gemeenschap.
  • Het project hoeft niet gericht te zijn op kinderen.
  • Het project kost maximaal € 2.000,-. Kost het minder, dan gaat het resterende bedrag naar een ander project.
  • Alleen afgeronde ideeën met een financiële onderbouwing dingen mee. Er kan geen bijdrage gevraagd worden voor bijvoorbeeld de bouw van een gymzaal. Een nieuw bankje voor in de gymzaal is wel mogelijk.
  • Een project kan overigens ook een activiteit zijn, zoals een dagje uit.
  • De winnaar zorgt zelf voor de uitvoering.
  • De uitvoering van het project moet plaatsvinden voor december 2020.
  • Projectvoorstellen moeten voor 15 februari 2020 zijn ingediend.
  • Uit de ingezonden voorstellen wordt een selectie gemaakt die aan de Kindergemeenteraad wordt voorgelegd.

Wat is de Kindergemeenteraad?
De gemeente wil dat leerlingen van de groepen 8 van de basisschool ervaren hoe het is om raadslid te zijn. Vergaderen, debatteren, keuzes maken, het komt allemaal aan bod bij de Kindergemeenteraad. Dit gebeurt onder begeleiding van raadsleden. De Kindergemeenteraad maakt uiteindelijk een keuze tussen de projecten. Kinderen leren op die manier dat niet alles kan, zij moeten samen een keuze maken.

Geef je idee door!
Ideeën voor projecten kan je sturen per mail: kindergemeenteraad@raadteylingen.nl

Of per post:

Kindergemeenteraad Teylingen
t.a.v. griffie
Postbus 149
2215 ZJ Voorhout

De griffie van de gemeenteraad neemt vervolgens contact op.

Meer informatie
Neem contact op met raadsadviseur Michael Korbee: kindergemeenteraad@raadteylingen.nl of 06-38078465.