TEYLINGEN - In 2020 is er een uitgebreid verkeersonderzoek uitgevoerd in de gemeente. Zulk onderzoek doen we om een goed en actueel beeld te krijgen van de hoeveelheid verkeer op de wegen in onze gemeente. Daarnaast is het doel van deze tellingen actualisatie van onze databestanden voor verkeer. De tellingen worden hiervoor periodiek herijkt en aangevuld.

Op enkele tellocaties zijn er tijdens het onderzoek 2020 door technische oorzaken onvoldoende verkeersgegevens ingewonnen. Daarom voeren we deze tellingen de komende 2 weken, 20 september tot en met 3 oktober, opnieuw uit.

Overzicht van de telpunten

KagerdreefSassenheimbeide
WarmonderwegSassenheimfietsen
RijksstraatwegSassenheimmotorvoertuigen
Van WassenaarstraatWarmondbeide
HerenstraatVoorhoutbeide
ComponistenlaanVoorhoutfietsen
EngelselaanVoorhoutbeide
SportlaanVoorhoutbeide