TEYLINGEN - Op 24 juni sprak de gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland in Lisse en Teylingen met de wethouders Kees van der Zwet en Marlies Volten


Tijdens het gesprek liet de gedeputeerde zich informeren over een aantal belangrijke woningbouwprojecten. De provincie is een belangrijke partner om te zorgen dat er snel extra woningen worden gebouwd.

Rondrit naar woningbouwlocaties

Een rondrit inclusief een bezoek aan mogelijke woningbouwprojecten die een hoge prioriteit krijgen was onderdeel van het programma. Dit programma was voorbereid in samenwerking met Stek Wonen en bestond onder andere uit bezoeken aan:

  • Voormalige pand van Swets & Zeitlinger in Lisse
  • Woningbouwlocatie Geestwater in Lisse
  • Noordelijke Randweg en woningbouwlocatie Nieuw Boekhorst in Teylingen
  • Woningbouwlocatie Hooghkamer in Teylingen

Bouwen voor betere doorstroming

De gemeenten Lisse en Teylingen willen een goed evenwicht in de typen woningen in de verschillende dorpen. Dat betekent tegemoet komen aan de behoefte aan huur én koop, voor zowel jonge als oudere inwoners. Hierbij kiezen de gemeenten voor duurzame woningen, in hoog- en laagbouw. Met de woningen sluiten de gemeenten aan op wat inwoners willen. Zo ontstaat er een betere doorstroming en blijven er verschillende typen woningen bestaan.

Op deze manier is het prettig wonen voor iedereen, waaronder zorgbehoevenden, starters, gezinnen, alleenstaanden en spoedzoekers. Zowel Lisse als Teylingen maken afspraken met Stek om in deze projecten de sociale huurwoningen in eerste instantie toe te wijzen aan inwoners uit hun eigen gemeente.

Opbrengst gesprek

Marlies Volten, wethouder van Teylingen: ‘Het was goed om de gedeputeerde Anne Koning in detail bij te praten over de woningbouwprojecten waar we aan werken. Ik merk dat deze gesprekken helpen om een goede focus te houden op onze gezamenlijke ambities.’