SASSENHEIM - Als gemeente willen wij onze verantwoordelijkheid nemen om tijdelijk bij te dragen aan de oplossing voor het asielprobleem. Daarom opent de gemeente binnenkort een tijdelijke opvanglocatie voor tachtig kinderen, die zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht. De locatie is het terrein naast de brandweerkazerne in Sassenheim, Parklaan 176. Mensen die dichtbij de locatie wonen en ondernemers in de omgeving hebben wij hierover al geïnformeerd. Zij krijgen ook de gelegenheid om persoonlijk vragen hierover te stellen.

Waarom opvang?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft op dit moment niet genoeg plaatsen beschikbaar om alle asielzoekers ‘bed, bad en brood’ te geven. Daarom sliepen er wekenlang mensen op stoelen en buiten op het grasveld in Ter Apel. Het COA werkt aan het realiseren van nieuwe asielzoekerscentra (AZC), maar dit kost tijd. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en helpen door tijdelijk een veilige opvang te bieden.

Welke vluchtelingen vangen we op en wanneer?

Het gaat om tachtig jongens in de leeftijd van 14 tot 17,5 jaar. Het COA geeft aan dat het voornamelijk kinderen uit Syrië zijn. Er zijn in het aanmeldcentrum in Ter Apel op dit moment onvoldoende goede plekken om hen onderdak te geven. De groep kinderen komt waarschijnlijk in de tweede helft van november aan op de opvanglocatie. Ze blijven daar ongeveer drie maanden.

Slaap- en verblijfscabines

Op het terrein bij de brandweer aan de Parklaan worden sobere slaap- en verblijfscabines geplaatst, die geschikt zijn voor een tijdelijk verblijf. Hierbij zorgen we ervoor dat de omstandigheden voor deze kinderen zo prettig en veilig mogelijk zijn. De cabines blijven een jaar staan met een mogelijkheid tot verlenging van zes maanden. Dit doet de gemeente om op hetzelfde terrein, als het nodig is, Oekraïense vluchtelingen onder te kunnen brengen.

Wil je hulp bieden? Er is behoefte aan warme kleding

Wij weten dat er veel inwoners zijn die ook graag hun steentje bijdragen. De meeste zaken regelt het COA, zoals de inrichting van de cabines, maar de ervaring is dat kleding altijd welkom is. Heb je warme kleding over voor jongens van 14 tot 17,5 jaar? Binnenkort laten we op de pagina over noodopvang weten waar je dit kan afgeven.