TEYLINGEN - Orange the World is een internationale campagne van de Verenigde Naties die strijd tegen geweld tegen vrouwen. Om hier ook in Teylingen aandacht voor te vragen ondertekende burgemeester Carla Breuer op 27 november de medestanderspledge op orangetheworld.nl. De traditionele manier van deelname aan Orange the World doen we door het uitlichten van een gebouw, fontein, brug, standbeeld of ander object in de kleur oranje. In Teylingen zijn Het Trefpunt in Warmond en de brandweerkazerne in Sassenheim oranje verlicht. Bij het gemeentekantoor in Sassenheim is het kunstwerk in het water oranje verlicht.


Thema veiligheidsjaarplan ‘tegengaan huiselijk geweld’

Het thema van de Nederlandse campagne is dit jaar ‘Veilig, overal en altijd’. Geweld tegen vrouwen en meisjes vindt plaats op allerlei plaatsen; op straat, bij het uitgaan, op het werk, op de sportclub, in cyberspace, in het openbaar vervoer, in het onderwijs, de zorg, in studentenverenigingen, op festivals, op het strand, achter de voordeur en op alle andere plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Een van de thema’s uit het veiligheidsjaarplan van gemeente Teylingen is ‘Tegengaan van huiselijk geweld’. Burgemeester Carla Breuer: “Als gemeente willen we ons structureel inzetten voor een veilige(re) leefomgeving en samen met onze (zorg)partners blijvend werken aan het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het thema van Orange the World sluit hier op aan. Ik wil dat iedereen in Teylingen zich veilig voelt, overal en altijd”.
De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn erg belangrijk, maar we moeten ook meer inzetten op het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden.
Veilig Thuis is een steunpunt waar inwoners van de gemeente Teylingen vermoedens of signalen van huiselijk geweld bespreekbaar kunnen maken. Inwoners kunnen contact opnemen met Veilig Thuis bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Jaarlijkse Orange the World campagne

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs
45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne duurt tot 10 december. In Nederland doet een ruime meerderheid van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne.

Meer informatie

Meer informatie over de campagne, deelnemende gemeenten en provincies en de activiteiten staat op: Acties in 2023 - Orange the World.