SASSENHEIM - De gemeente stuurt Teylingse huishoudens met een bijstandsuitkering gratis mondkapjes thuis.


Wethouder Arno van Kempen: “Wij willen niet dat mensen bezuinigen op hun gezondheid en veiligheid. Daarom hebben wij besloten om alle inwoners van Teylingen die een bijstandsuitkering ontvangen gratis mondkapjes te verstrekken.”

5 setjes per post
In de setjes zitten 5 stoffen wasbare mondkapjes. Hierbij zit ook een brief met instructies over het juiste gebruik ervan. We verwachten dat de setjes vanaf 11 december in de brievenbus liggen.

Gratis mondkapjes voor jongeren op middelbare school of mbo
Huishoudens met jongeren tot 18 jaar die op de middelbare school zitten of een mbo-opleiding volgen, kunnen gratis mondkapjes aanvragen via Stichting Leergeld. Stuur hiervoor een mail naar info@leergeldleidenenomstreken.nl. Als mailen niet lukt, kun je in de ochtend bellen naar 0252 – 278 308.