SASSENHEIM - Provincie Zuid-Holland en de partners in de Duin- en Bollenstreek betreuren het zeer dat provincie Noord-Holland niet verder wil.


Al vele jaren werken de partijen in de noordelijke grensstreek (Bollenstreek / Haarlemmermeer) samen aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Na 8 maanden van overleg en wachten laat Noord-Holland op 25 maart weten met het project Duinpolderweg te willen stoppen.

Als Noord-Holland zo’n besluit neemt, betekent dit dat deze provincie niet langer deel uitmaakt van het gezamenlijke project bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek / Duinpolderweg. Daarmee neemt Noord-Holland afstand van eerder gemaakte afspraken met de andere stuurgroepleden. In de stuurgroep zitten bestuurders van de gemeenten Hillegom, Lisse en Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland-Rijnland en de provincie Zuid-Holland.

Verbazing en teleurstelling
Bij de stuurgroepleden heerst verbazing en teleurstelling over het uitblijven van een totaaloplossing. Bij de bijeenkomst rees de vraag of Noord-Holland de mogelijkheden en consequenties wel geheel overziet. Dit betreft mogelijkheden die er nog zijn voor gezamenlijk optrekken en vooral ook de consequenties van het voorgenomen besluit. Volgens de stuurgroepleden zet het terugtrekken van Noord-Holland de ontwikkelingen en bereikbaarheid van de grensstreek (Noord- en Zuid-Holland) jaren terug in de tijd.

Geen oplossing om de regio bereikbaar te houden
Het voorgenomen besluit van Noord-Holland biedt geen oplossing om de regio bereikbaar te houden en de ruimtelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De druk op de woningmarkt blijft, files nemen toe en het bedrijfsleven zal hier grote schade van ondervinden. De gevolgen voor nu zijn een verlies aan onderling vertrouwen. En naar de buitenwereld geeft dit een beeld dat een besluit, dat door de overheid zelf genomen is, niet bindend is.

Wat dit voor verdere gevolgen heeft en hoe het nu verder moet met het project Duinpolderweg, dat bespreken de resterende partijen zo spoedig mogelijk. De stuurgroepleden roepen Provinciale Staten van Noord-Holland op om tot een ander besluit te komen, waarbij de inhoudelijke problemen en de algemene maatschappelijke consequenties goed worden gewogen.