TEYLINGEN - Op maandag 9 november heeft een brede controleactie plaatsgevonden in bedrijven in Hillegom, Lisse en Teylingen.


Onder coördinatie van het RIEC Den Haag hebben de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen met de politie, Omgevingsdienst, het OM, Douane en de Belastingdienst een reeks panden gecontroleerd op criminele activiteiten. Deze controles zijn bedoeld om tijdig eventuele misstanden te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. De organisaties hebben gekeken of er sprake is van drugscriminaliteit, veiligheidsproblemen of gezondheidsrisico’s en hebben de fiscale actualiteit beoordeeld. Uiteindelijk troffen de partners een kleine hoeveelheid soft- en harddrugs aan. Ook werd één locatie in Lisse en één locatie in Hillegom illegaal bewoond. Eén persoon is tijdens de actiedag opgepakt wegens het in bezit hebben van drugs en drie handwapens.

Illegale bewoning

De overheidspartners hebben de panden gecontroleerd, omdat er vermoedens van ondermijnende criminaliteit waren. In de twee bedrijfspanden stonden verschillende bedden en waren ook meerdere personen aanwezig die daar vermoedelijk woonden. Het illegaal bewonen van een bedrijfspand is niet alleen verboden, maar ook gevaarlijk. Het pand heeft een bedrijfsbestemming en als er bijvoorbeeld brand uitbreekt, dan weten de hulpdiensten niet dat er in het gebouw wordt gewoond. Ook voldoen bedrijfspanden aan andere brandveiligheidseisen dan woningen.

Voorkomen van ondermijnende criminaliteit

Ondermijning betekent dat criminelen uit de onderwereld gebruik maken van diensten van onze samenleving (de bovenwereld). Daardoor raken deze twee werelden met elkaar verweven. Criminelen kunnen hiermee druk uitoefenen op de samenleving en misbruik maken van mensen of voorzieningen. Uiteraard wil de overheid dit zoveel mogelijk voorkomen.

Samen tegen ondermijning

De overheid pakt ondermijning aan. Door deze gezamenlijke aanpak door diverse overheidsinstanties kan de overheid bijvoorbeeld strafrechtelijk vervolgen, illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en openstaande belastingen innen. Zo wordt de onaantastbaarheid van criminelen doorbroken en maken we wijken en buurten weer veiliger.