SASSENHEIM - De kwaliteit van het openbaar groen in Teylingen is van een hoge kwaliteit. En dat moet zo blijven.


Ons college van burgemeester en wethouders wil minimaal tot 2032 haar groen duurzaam beheren. Ze kiest duurzaamheid in het werk, inkoop en keuze van aannemers. Hierbij staan aanpassing aan het klimaat, natuur en verschillende soorten planten en dieren in ons gebied centraal.

De kwaliteit van het openbaar groen in Teylingen is van een hoge kwaliteit. En dat moet zo blijven, blijkt uit het vastgestelde Groenbeheerplan 2022-2031 dat ons college ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorlegt.

De gemeente beheert ruim vijftienduizend bomen en 140 hectare aan groenoppervlak. Grote bomen spelen een belangrijke rol bij aanpassing aan het klimaat. Teylingen wil bestaande bomen daarom zo lang mogelijk op een gezonde manier behouden. Dit draagt bij aan vermindering van hittestress en vangt regenwater op. Iedere boom wordt tenminste één keer in de drie jaar gecontroleerd en de onderhoudstoestand wordt vastgelegd.

Teylingen past het groen aan op het klimaat en kijkt ook naar de verschillende soorten planten en dieren in ons gebied. Belangrijke bomen worden extra goed beschermd en staan op de lijst van Waardevolle Bomen. Teylingen breidt haar bomenbestand uit door extra aan te planten. Zo houden we onze leefomgeving prettig, groen en koel voor droge of warme periodes. Verder kiezen we planten die vriendelijk zijn voor insecten.

Wethouder Heleen Hooij is trots op het niveau dat het Teylingse groen heeft en zal houden. “We behouden bomen zo lang en zo veilig mogelijk, en voegen nieuwe bomen toe door ze een goede plek te bieden. Met de keuze van nieuwe bomen kiezen we voor de juiste boom op de juiste plek. Dit is een duurzame basis voor ons groen.”

De komende jaren is jaarlijks een bedrag van € 1,9 miljoen euro voorzien voor onderhoud. Ons college stelt aan de raad voor om daarnaast jaarlijks €500.000,- euro beschikbaar te stellen voor het vervangen van groen en bomen.

De eigen buitendienst voert de service taken uit, waaronder het afhandelen van meldingen en het onderhoud is voor het grootste deel uitbesteed. Bij vergunningverlening is duurzaamheid een belangrijke voorwaarde. Denk hierbij aan gebruik van materieel, ecologische voetafdruk en de CO2-uitstoot. Inwoners worden meer betrokken bij het groen en boombeheer. Bij werkzaamheden, zoals vervanging of herinrichting, beslissen direct omwonenden waar mogelijk mee.