SASSENHEIM - Vrijdagochtend 24 april maakte burgemeester Carla Breuer bekend welke 8 inwoners van de gemeente Teylingen een Koninklijke onderscheiding krijgen.


Dit jaar is de opzet van de Lintjesregen anders in verband met de maatregelen rondom Corona. De burgemeester belde iedereen die een Koninklijke onderscheiding verdiende vrijdagochtend 24 april persoonlijk op om hem of haar het goede nieuws te vertellen. Alle gedecoreerden uit Voorhout, Sassenheim en Warmond werden door de burgemeester van harte gefeliciteerd. Iedereen ontving thuis een fleurig boeket met een persoonlijke kaart.

Er wordt landelijk gekeken naar een moment waarop de daadwerkelijke uitreiking van de onderscheidingen kan plaatsvinden en de gedecoreerden op passende wijze in het zonnetje worden gezet.


Uit Sassenheim worden de volgende inwoners onderscheiden:

Mevrouw M.C.C. (Marja) van Steijn – van der Hulst (60)

Mevrouw Van Steijn is als parochiesecretaresse bij parochie Sint Maarten altijd bereid een stapje meer te doen en zet zij zich ook in als vrijwilliger, bijvoorbeeld door te notuleren. Sinds 2004 is mevrouw Van Steijn koster in de Sint Pancratiuskerk. Daarnaast is zij als begeleider actief bij de schooltuinvereniging in Park Rusthoff en is zij vrijwilliger bij het onderhoud.

Mevrouw Van Steijn is lang betrokken geweest bij de Jeugdnatuurwacht als begeleider en regelaar achter de schermen. Ook hier ging het erom kinderen interesse en respect bij te brengen voor de natuur.

Mevrouw Van Steijn wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.J.P.S (Patrick) van der Lans (51)

De heer Van der Lans is al twintig jaar betrokken bij de vrijwillige brandweer in Sassenheim, waar hij al snel zijn papieren voor chauffeur/pompbediener haalde en inmiddels is opgeklommen tot niveau hoofdbrandwacht.

De heer Van der Lans is een betrokken en gedreven brandweerman, en staat bekend als trouw en loyaal, vaardigheden die hem altijd goed van pas zijn gekomen. Bij de brandweer zet hij zijn gedegen voertuigkennis goed in. Daarnaast heeft hij als bestuurslid van de personeelsvereniging veel feestjes en uitstapjes georganiseerd.

De heer Van der Lans wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer L.P. (Lenard) Onderwater (48)

Gedurende een flink aantal jaren heeft de heer Onderwater zich ingespannen voor de samenleving. Op jonge leeftijd was hij al actief in commissies. Hij was betrokken bij scouting Kaninefaaten: eerst in de leiding, later in het bestuur. Daarnaast was hij ook op sportief gebied als vrijwilliger actief.

De heer Onderwater is inmiddels al twintig jaar betrokken bij de vrijwillige brandweer in Sassenheim, waar hij is opgeklommen tot niveau brandmeester. Hij is ploegchef geweest en staat bekend als een vaardig oefenleider. Bij de Brandweer OVSW/Veiligheidsregio Hollands Midden heeft hij zitting genomen in de BGO en was hij OR- en bestuurslid.

De heer Onderwater wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Uit Warmond worden de volgende inwoners onderscheiden:

Mevrouw H.M. (Rini) Karstens – van Halsema (78)

Mevrouw Karstens heeft zich naast haar werk jarenlang belangeloos ingezet voor anderen. Ruim 28 jaar was mevrouw Karstens betrokken bij het voormalige Diaconessenhuis in Leiden, als bestuurslid en lid van de raad van toezicht. Daarnaast heeft zij voor de Leiden Marathon een medewerkersbureau opgezet, dat voor werving en instructie van vrijwilligers zorgde.

Na haar verhuizing naar Warmond raakte zij al snel betrokken bij de Vereniging Park Klinkenberg. Mevrouw Karstens verzette veel werk voor de PKN, en nu als ouderling, lid van de kerkenraad en juridische vraagbaak voor de Protestantse Kerk Warmond. Ook is mevrouw Karstens bij drie bridgeclubs actief als spelleider en zit zij bij één daarvan in het bestuur.

Mevrouw Karstens wordt genoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G. (Gerrit) Tol (74)

De heer Tol is betrokken bij de Golfclub Kagerzoom, de Business Club Kagerzoom en de Oranje Sociëteit Warmond. In deze organisaties heeft hij de meest uiteenlopende klussen aangepakt. Vanwege zijn functie bij Shell heeft hij ook in het buitenland gewoond waar hij actief was in de Nederlandse Vereniging.

Na zijn pensionering is de heer Tol kennis gaan overdragen als buitengewoon hoogleraar. Hij gaf colleges, hielp studenten aan stageplekken en ging mee op reizen. Mede dankzij zijn houding en inspirerende lessen steeg het aantal studenten Offshore Enginering van 35 naar 141.

De heer Tol wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Uit Voorhout worden de volgende inwoners onderscheiden:

Mevrouw J.M.S.P. (Jacqueline) Hogewoning – van Egmond (55)

Mevrouw Hogewoning zet zich al 25 jaar in als trouw vrijwilliger voor mensen die steun kunnen gebruiken, en voor de kerk, parochie St Maarten, kern Sint Bartholomeus. Zij was vanuit de kerk betrokken bij het opzetten van een verdeelpunt van de Voedselbank Teylingen. Naast haar werk in het Alrijne Ziekenhuis was zij betrokken bij het inrichten van het elektronisch patiëntendossier en een roosterprogramma.

Daarnaast brengt zij als mantelzorger bijna dagelijks een bezoek aan haar moeder die hierdoor zelfstandig kan blijven wonen.

Mevrouw Hogewoning wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw G.J.R.M. (Truus) Warmerdam – van Kesteren (65)

Mevrouw Warmerdam is binnen de kerk, parochie Sint Maarten, op vele fronten actief: onder andere als lid van de pastoraatgroep, als drijvende kracht achter de kerstmarkt, als gastvrouw, als organisator van de kindercrèche. Daarnaast vormt zij als intermediair een belangrijke schakel tussen de voorganger en familie bij het regelen van uitvaarten. Ook zit mevrouw Warmerdam in de bedevaartgroep, onderhoudt zij contact met de basisscholen en werkt zij mee aan Allerzielen in het licht.

Mevrouw Warmerdam is tevens als vrijwilliger actief bij Foreholte, Handbalvereniging Voorhout, Stichting Vakantie Evenementen Voorhout en het Luchtkussenfestival.

Mevrouw Warmerdam wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer N.A. (Nico) Bakker (71)

De heer Bakker is sinds de jaren tachtig betrokken bij het jeugd- en jongerenwerk in Voorhout. Hij was één van de mensen achter De Boei, een jeugdclub voor tieners, en vrijwilliger bij Vakantie Evenementen Voorhout. Inmiddels is hij al dertien jaar huismeester van de Spelewey.

Daarnaast spant hij zich in voor de Oranjevereniging Voorhout. Op Koningsdag, het Luchtkussenfestival, de Avondvierdaagse, de Najaarsfeesten: de heer Bakker is er altijd bij. Ook is de heer Bakker wekelijks actief bij SV Warmunda als scheidsrechter.

De heer Bakker wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.