SASSENHEIM - Er is een oplossing voor de aanpak van de wateroverlast bij gazons en plantvakken in park Molentocht. Op basis van de adviezen uit een onderzoek uit dit voorjaar, is gekozen voor een andere aanpak. Die aanpak heeft ertoe geleid dat het water veel beter in de bodem kan infiltreren. De bewoners van park Molentocht houden na de aanpassingen in de rest van het park, eindelijk droge voeten. En daar is wethouder Heleen Hooij blij mee. Zij heeft zich meerdere keren ingezet om dit probleem boven tafel te krijgen.

Inzet organisatie

Wethouder Heleen Hooij; “Ik ben heel blij dat er nu een goede oplossing uit het onderzoek naar voren is gekomen. Met elkaar hebben we alles op alles gezet om dit probleem te tackelen, en we hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken”.

Onderzoek

In het onderzoek is gekeken naar de problematiek rondom het afvoeren van het water. Daaruit bleek dat de grond niet hoeft te worden vervangen maar wel losgemaakt moet worden. Ook blijkt dat er nagenoeg geen bodemleven (insecten, wormen, etc.) in de grond zit. In het voorjaar is de drainfunctie met drainzand van één gazon en nagenoeg alle plantvakken hersteld. Er zijn meststoffen aan de grond toegevoegd om het bodemleven een impuls te geven. Het gazon is opnieuw met gras ingezaaid en de plantvakken met een gevarieerd bloemzaadmengsel. Deze ingrepen hebben er toe geleid dat het water beter infiltreert.

Op basis van deze resultaten gaat de gemeente ook de overige delen van het park die kampen met wateroverlast dit najaar op deze wijze herstellen. De dode bomen worden vervangen en de plantvakken worden opnieuw ingeplant met heesters. De gekozen bomen en planten bestaan vrijwel uitsluitend uit bloeiende bomen en planten die waardevol zijn voor bijen en vlinders en bijdragen aan de biodiversiteit.

Wateroverlast

In 2019 is park Molentocht aangelegd in de nieuwbouwwijk Hooghkamer. Sinds de aanleg heeft het park te kampen met wateroverlast. Hierdoor komen gazons, plantvakken en voetpaden bij langdurige regenval onder water te staan. De beplanting heeft het niet overleefd en bomen zijn in matige tot slechte staat. In het najaar van 2021 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd die de wateroverlast op fiets- en voetpaden heeft verminderd maar niet bij de gazons en de plantvakken.

Evaluatie

Er loopt nog een evaluatie over het proces rondom de planvorming, aanleg en herstel van park Molentocht. De opdracht is door het college van Teylingenbelegd bij een externe onderzoeker. De uitkomsten van dit onderzoek moeten leiden tot aanbevelingen om dit soort situaties in toekomstige projecten te voorkomen.