SASSENHEIM - Uit deze inspectie komt naar voren welke bomen gezond zijn, welke zorg nodig hebben en welke vervangen moeten worden.

Extra bomen planten
De inspectie toonde aan dat 139 bomen vervangen moeten worden. Elf bomen hiervan planten we niet op dezelfde plek terug omdat dit niet de juiste plek was. Deze planten we elders terug waar ze wel goed kunnen groeien. We planten nog 16 bomen extra aan in straten waar in de loop der jaren meerdere bomen zijn weggevallen door ziekte, droogte of stormschade. In totaal kappen we dus 139 bomen en planten er 155. De bomen worden tussen november en januari gekapt en in de wintermaanden planten we nieuwe bomen aan. Dit zijn bomen van 16 tot 25 cm stamdoorsnede.

Hergebruik van hout
Het hout van de gekapte bomen wordt door Bollenstreek Hout verwerkt of wij maken er zelf snippers van voor bijvoorbeeld bospaden of dunne stroken voor afzetting.

Lijst met bomen die gekapt worden

Bomen op onderstaande lijst zijn dood, afstervend of ernstig ziek. Van de situatie is een rapportage opgesteld en de bomen worden niet eerder dan 2 weken na deze publicatie van dit nieuwsbericht verwijderd. Op basis van de regelgeving in de APV is er voor deze bomen geen kapvergunning nodig. Wel willen wij je hiervan op de hoogte stellen via dit bericht.