TEYLINGEN - De bovengrondse papiercontainers die voor de Albert Heijn stonden zijn verplaatst. Deze staan nu naast het bestuurscentrum, op de parkeerplaats parallel aan de Schoutenlaan.


De ondergrondse containers voor papier en glas blijven wel tegenover de Albert Heijn staan.

De bovengrondse containers zijn verplaatst omdat zij het voetgangersverkeer te veel blokkeerden. Daarnaast zorgt de andere plaats van de containers tot een betere spreiding van de containers en het verkeer.