SASSENHEIM - De vijf inzamelende verenigingen halen het oud papier niet meer aan huis op. In plaats daarvan kunnen alle Teylingse verenigingen kiezen voor een container op eigen terrein.

Twee van de vijf inzamelende verenigingen hebben geen eigen terrein. Zij kunnen meedoen aan een pilot waarbij zij zelf een container adopteren en onderhouden op gemeentelijke grond. Deze pilot duurt 2 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid wordt deze mogelijkheid aan meer verenigingen zonder eigen terrein aangeboden.

Nieuw aanbesteding oud papierinzameling
Reden voor de aanpassing is de nieuwe aanbesteding voor de oud papierinzameling die Teylingen binnenkort start. Uit het oogpunt van veiligheid en de inzet buiten kantooruren, is de boodschap van verschillende inzamelaars dat zij niet meer met vrijwilligers op de inzamelwagens werken. Bij een nieuwe aanbesteding zouden zij niet inschrijven als Teylingen met vrijwilligers blijft werken. Verder biedt de inzameling met (ondergrondse)containers meer continuïteit en flexibiliteit voor zowel bewoners (wegbrengen) als inzamelaar (leegmomenten).

Het college vindt het belangrijk dat de verenigingen de kans geboden krijgen oud papier in te blijven zamelen. Hierbij wil het college in ieder geval uitgaan van de vijf verenigingen die dit nu al doen, maar ook zeker de overige verenigingen uit Teylingen een kans geven oud papier in te zamelen. In deze afweging is meegenomen dat de inzameling door verenigingen zoals dit nu gaat onder druk staat.