SASSENHEIM - Het Rijnlands Lyceum maakt tot eind mei gebruik van sporthal De Korf van sport- en recreatiecomplex Wasbeek in Sassenheim voor het afnemen van de schoolexamens.


Om op een verantwoorde manier schoolexamens af te kunnen nemen maakt het Rijnlands Lyceum tot eind mei gebruik van sporthal De Korf van sport- en recreatiecomplex Wasbeek in Sassenheim.

De Kabinetsmaatregelen van 23 maart rondom corona zijn van grote invloed op het onderwijs en dus ook op de jongeren die dit jaar eindexamen doen.
Dit betekent dat bij de examens extra aandacht besteed moet worden aan timing, in- en uitgangen en bewegwijzering. Dit betekent ook dat de schoolexamens nog steeds doorgang kunnen vinden, mits daarbij de eerdere normen (onder andere dat alle betrokkenen gezond zijn en de afstand tot elkaar minimaal 1,5 meter is) in acht worden genomen.

Voor iedereen - jong en oud - in Nederland geldt dat het advies is bij klachten thuis te blijven. Dit geldt dus ook voor onderwijzend personeel en leerlingen in het examenproces. Daarnaast geldt het devies zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van anderen. Bij examens is de contacttijd beperkt en valt het afstandscriterium beter te organiseren. Het is dan ook van belang om deze voorschriften in acht te nemen.