SASSENHEIM - De vijf verenigingen in Teylingen die normaal gesproken het oud papier inzamelen, krijgen toch de volledige jaarlijkse vergoeding. Dit ondanks het feit dat de inzameling vanwege de coronacrisis in maart is gestopt. De gemeente Teylingen stopte in juli met de uitbetalingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week echter besloten de al uitbetaalde voorschotten niet terug te vragen en het resterende bedrag in december als subsidie uit te keren.


Verenigingen krijgen toch vergoeding

Al vele jaren verzorgen de verenigingen in Teylingen het inzamelen van het oud papier en karton. Omdat vanwege de coronacrisis de vereiste onderlinge afstand tussen de vrijwilligers moeilijk gehandhaafd kon worden, werd het inzamelen gestaakt. Vanwege deze ongewone situatie en het feit dat de verenigingen buiten hun schuld inkomsten mislopen, is het besluit genomen toch tot uitkering over te gaan.

Blijf oud papier weg brengen bij de inzamellocaties
Wethouder Heleen Hooij (Milieu) blijft het belangrijk vinden dat het oud papier wel wordt ingezameld. “Het papier kan heel goed hergebruikt worden en hoort daarom niet bij het restafval thuis. We hebben bewoners gevraagd om hun oud papier zelf weg te brengen bij de inzamellocaties in hun dorp. En dat werkt goed, maar kan nog altijd beter.”

Uitkering vergoeding na subsidieverzoek
De deelnemende verenigingen, V.V. Foreholte, St. Cecilia, Bacluvo, RKVV Teylingen en Scouting Boerhaavegroep moeten nog wel formeel een subsidieverzoek indienen. Over het hele jaar krijgen de verenigingen in totaal ruim € 38.000,- uitgekeerd voor de inzet bij de inzameling van het oud papier.