SASSENHEIM - De verkeers- en parkeertellingen worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in het gebruik van de wegen en de parkeerbezetting in de gemeente. Voor het parkeeronderzoek gebruikt het verkeersbureau De Groot Volker een drietal scanauto’s om de geparkeerde auto’s te registreren. Om de verkeersintensiteiten te meten worden er telslangen gelegd op wegen en fietspaden.

Scanauto’s en privacy
Voor het parkeeronderzoek worden scanauto’s gebruikt (zie foto). De geregistreerde kentekens worden alleen gebruikt voor het maken van analyses voor het parkeeronderzoek en zijn niet te herleiden naar adressen of persoonsgegevens. Na afloop van het parkeeronderzoek worden alle kentekengegevens vernietigd.

Vragen?
Voor vragen kun je bellen met het Informatiecentrum van HLTsamen (14 0252).

Storingen melden
We stellen het op prijs wanneer je een kapotte slang of andere storingen meldt bij de gemeente. Dit kan ook via het Informatiecentrum. Buiten kantooruren kun je voor storingen contact opnemen met het verkeersbureau via 0343-415000. Je vindt dit telefoonnummer ook op de telkasten.