SASSENHEIM - De komende week gaan er twee verkenners met de partijen uit de gemeenteraad aan tafel om tot een advies voor een mogelijk bestuursakkoord te komen.


De komende week gaan er twee verkenners met de partijen uit de gemeenteraad aan tafel om tot een advies voor een mogelijk bestuursakkoord te komen. Samen met de partijen gaan ze aan de slag om de prioriteiten in kaart te brengen waar de komende vier jaar gezamenlijk aan gewerkt wordt. Deze afspraken maken het mogelijk om vanuit alle partijen te sturen op het toekomstige beleid van de gemeente, naast de eigen partij ambities.

Nieuwe werkwijze

Dit jaar wordt de nieuwe werkwijze met verkenners voor het eerst toegepast in Teylingen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben de fracties hier unaniem voor gekozen. De opdracht bij deze vernieuwende werkwijze is om tot een bestuursakkoord te komen. Daarna wordt er gezamenlijk bepaald welke vorm het meest haalbaar is en een goede basis is voor de komende vier jaar.

De verkenners

Anne Lize van der Stoel en Leon Floor zijn gevraagd om de rol van verkenner in te vullen. Beiden zijn zeer ervaren en hebben verschillende rollen en functies vervuld binnen het politieke speelveld. Anne Lize van der Stoel kent Teylingen al vanuit haar eerdere rol als waarnemend burgemeester en Leon Floor is politiek actief geweest in buurgemeente Noordwijk.