NOORDWIJK - Donderdag 22 juni 2023 ondertekenden de 5 wethouders economie uit de Duin en Bollenstreek een overeenkomst met de Economic Board Duin en Bollenstreek (EBDB). Hiermee kan de EBDB aan de slag met haar opdracht: het vergroten van de brede welvaart in de streek.


Overeenkomst

De overeenkomst werd getekend in het Space Business Innovation Centre in Noordwijk. Een toepasselijke locatie aangezien de sector ‘de kennisintensieve maakindustrie’ een belangrijk onderdeel uitmaakt van de plannen. Aanwezig waren de wethouders economie van de Duin en Bollenstreek: Kees van der Zwet (Lisse), Jacco Knape (Katwijk), Marlies Volten (Teylingen), Jan van Rijn (Hillegom) en Roberto ter Hark (Noordwijk). Ook aanwezig waren Marco Beijersbergen (voorzitter Economic Board), Lars Flinkerbusch (directeur Economic Board) en Angelique de Regt (programma manager Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek).

Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek

De overeenkomst met de EBDB sluit naadloos aan bij de Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek. In dit strategische programma hebben de 5 gemeenten – Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen – doelen gesteld voor de gezamenlijke regionale opgaven tot 2040. Een groot deel van deze opgaven richt zich op de versterking en het toekomstbestendig maken van de regionale economie.

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid

Bestuurlijk voorzitter van het onderdeel ‘Gezonde, vitale en energieke regio’ is wethouder Kees van der Zwet (Lisse): “De Economic Board krijgt een nieuw elan en wordt ingericht op basis van een Triple Helix organisatie: een nauwe en slagvaardige samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheid. We werken samen aan een ambitieuze economische agenda gericht op innovatie, vernieuwing en verduurzaming van de Duin en Bollenstreek. Vooral op het gebied van kennisintensieve bedrijven, gezond toerisme en de bloembollensector.”

Een nieuwe Economic Board

EBDB voorzitter Marco Beijersbergen: “Heel mooi dat de EBDB nu kan starten. Komende 4 jaren richten wij ons op het vergroten van de brede welvaart. Ik kijk uit naar een geslaagde samenwerking en vooral naar mooie resultaten. Eind oktober 2023 komen wij met een nieuw uitvoeringsprogramma economie en brede welvaart. In de komende periode werven we een nieuwe board die bestaat uit 10 á 15 leden. Met deze nieuwe boardleden zorgen we voor extra daadkracht en expertise. De nieuwe leden van de Economic Board komen uit verschillende sectoren en gaan zorgen voor inspiratie en verbinding binnen en buiten de streek.”

Toekomstbestendige streek

Sinds 2016 werken de gemeenten in de Duin en Bollenstreek samen om de economie te versterken en een aantrekkelijke woonomgeving te behouden en verder te ontwikkelen. Een groot deel van deze opgaven richt zich op de versterking en het toekomstbestendig maken van de regionale economie. Een gezamenlijke regionale aanpak is essentieel, want steeds meer maatschappelijke opgaven vragen om een bovenlokale aanpak. Wat goed is voor de regio, is goed voor de gemeenten en andersom.