SASSENHEIM - Woensdag 15 juli heeft burgemeester Carla Breuer weesfietsen overhandigd aan 3 niet commerciële organisaties uit Teylingen.

De 3 niet commerciële organisaties zijn: Repair Café, Vluchtelingenwerk Teylingen en basisschool De Startbaan. De verloting van de weesfietsen zou in april 2020 plaatsvinden, maar kon door de coronamaatregelen niet doorgaan.

Fietsen geschonken aan de drie organisaties
Voor de verloting hadden het Repair Café, Vluchtelingenwerk Teylingen en basisschool De Startbaan zich aangemeld. De boa’s hebben voor de 3 aangemelde organisaties passende fietsen uitgezocht. Zij namen de fietsen enthousiast in ontvangst uit handen van burgemeester Breuer. |

Goede bestemming voor de weesfietsen
Het Repair Café gaat de fietsen weer mooi opknappen. VluchtelingenWerk Teylingen geeft de fietsen aan statushouders. Kinderen die uit oorlogslanden zijn gevlucht krijgen de fietsen van basisschool de Startbaan in bruikleen. Zo krijgen de oude weesfietsen weer een goede bestemming.