SASSENHEIM - In een brief aan de gemeenteraad van Teylingen heeft wethouder ten Boden zijn ontslag aangeboden. Hij legt zijn taken neer na de raadsvergadering op 19 december 2019. Na 1,5 jaar wethouder te zijn geweest heeft Rob de conclusie getrokken dat deze functie niet bij hem past.


Rob bedankt de Teylingers

Rob ten Boden: ‘Ik neem met pijn in mijn hart afscheid van de lokale politiek. Ik denk meer te kunnen bereiken buiten dan in de politiek. Daarnaast wil ik meer aandacht en tijd kunnen geven aan Joke. Zij heeft problemen met haar gezondheid. Ik bedank inwoners en ondernemers van Teylingen, collegeleden, raadsleden, alle leden van raden en adviesorganen, collega’s van andere colleges en medewerkers van de ambtelijke organisatie voor de samenwerking’

Ruim 17 jaar actief in de politiek

‘Ik realiseer me dat het neerleggen van het wethouderschap voor Rob, die zich zo betrokken voelt bij de publieke zaak, hem zeer aan het hart gaat. We danken hem voor de fijne samenwerking en de jarenlange inzet voor de gemeenschap. We gaan je warme persoonlijkheid missen’, aldus Carla Breuer.

Trilokaal gaat op zoek naar een opvolger

VVD, D66 en Trilokaal gaan samen door het de uitvoering van het programma Vitaal Teylingen. De komende tijd gaat Trilokaal in gesprek met mogelijke opvolgers van de wethouder. De partij wil graag bij het vertrek van wethouder ten Boden in december een nieuw lid voor het college van B&W voorstellen.