SASSENHEIM - Op dinsdag 28 december 2021 maakten burgemeester Carla Breuer en wethouder Arno van Kempen de winnaars van de Waarderingsprijs 2021 bekend. De prijs is dit jaar toegekend aan Zorggroep Voorhout – Warmond en Zorggroep Sassenheim. Namens Zorggroep Voorhout – Warmond nam Frans Zonneveld (voorzitter) de prijs digitaal in ontvangst; namens Zorggroep Sassenheim Jaap van Riet (voorzitter Beleidscommissie Ketenzorg). De huisartsen gaven aan heel dankbaar te zijn voor de waardering die zij op deze manier krijgen voor de eerste lijnszorg.


Activiteiten

Tijdens de coronaperiode staan de huisartsen die zijn aangesloten bij de zorggroepen, in samenwerking met de GGD, constant klaar om kwetsbare inwoners te ondersteunen en door te verwijzen. Ze leggen – waar nodig in beschermende kledij – thuisbezoeken af en bemensen de coronaspoedpost in Leiderdorp waar zij van corona verdachte patiënten te woord staan. Bij een sterke verdenking van corona kan vervolgens direct actie met medisch specialisten worden ondernomen. In het geval van een clusterbesmetting houden de huisartsen vaak de vinger aan de pols bij instellingen en ondersteunen ze inwoners professioneel en emotioneel.

De twee zorggroepen hebben vanaf hun start in respectievelijk 2018 en 2021 actief de samenwerking met de gemeente en haar partners gezocht. Zo is er o.a. een intensieve samenwerking met Welzijn Teylingen ontstaan rond positieve gezondheid. Vanuit de zorggroepen is ook belangrijke input geleverd aan de nieuwe nota Volksgezondheid die in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Daarnaast is de gemeente blij met de samenwerking op het gebied van jeugdhulp en de aanstelling van praktijkondersteuners GGZ Jeugd. Hiermee kan onnodige doorverwijzing naar duurdere hulp worden voorkomen. De samenwerking met Voor ieder 1 - de organisatie voor de integrale toegang in Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk tot het sociale domein (jeugdhulp, Wmo, werk en inkomen en welzijn) - zal de komende jaren verder worden geïntensiveerd.

Zorggroep Voorhout – Warmond en Zorggroep Sassenheim

Beide zorggroepen fungeren als hét samenwerkingsverband van huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten in Voorhout – Warmond en Sassenheim. Zij streven er naar een betrouwbare partner te zijn voor derden, zoals patiëntenverenigingen, de gemeente, zorgverzekeraars, andere zorgpartners en sociaal domein. De zorggroepen coördineren voor hun aangesloten praktijken de zorgprogramma’s voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus type 2, COPD/Astma en (de preventie van) hart- en vaatziekten, ouderenzorg, lage rugklachten, angst en stemmingsproblematiek en incontinentie.

Waarderingsprijs

De Waarderingsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een bedrijf, instelling of persoon die op bijzondere wijze of door een origineel initiatief Teylingen op de kaart zet. De Waarderingsprijs bestaat uit een beeld van glas waarin een 3D lasergravure is gemaakt. Op het beeldje staat een bollenmand, als uiting van de bollencultuur die Teylingen bindt. Op de mand staan de wapens van de drie dorpen, daarboven zweeft het wapen van Teylingen.