SASSENHEIM - De initiatiefnemers voor de eerste energiecoöperatie in Teylingen afgelopen woensdag 30 september bijeen voor de oprichting van de coöperatie genoemd Zon-op-Teylingen. Bij notaris de Ruiter in Sassenheim werden de statuten ondertekend en daarmee de coöperatie formeel opgericht. Afgelopen jaar hebben Eveline Botter, Rolf van den Bosch, Leo Blom, Epco Boerema en Paul van der Kooy hard gewerkt om deze organisatie vorm te geven. De doelstelling van dit burgerinitiatief is het bijdrage aan de energietransitie te leveren door het opwekken van groene stroom voor inwoners van Teylingen.

Inwoners die zelf geen dak hebben of een dak wat niet geschikt is voor zonnepanelen, kunnen in de toekomst via de coöperatie toch investeren in de opwek van elektriciteit die duurzaam is, lokaal opgewekt en voordeliger dan bij de grote maatschappijen. Er zijn al diverse gesprekken gaande met organisaties in de gemeente om het dak van hun bedrijfspand of een stuk grond ter beschikking te stellen voor de plaatsing van zonnepanelen. De coöperatie hoopt in het komende jaar (2021) de eerste schone elektriciteit op te wekken. De energiecoöperatie wil de inwoners en bedrijven van Teylingen nauw betrekken bij dit lokale sociaal maatschappelijke project voor en door burgers van de gemeente.

Heeft u belangstelling houdt u dan de lokale media in de gaten voor het laatste nieuws rond Zon-op-Teylingen. Mocht u meer informatie willen, een actieve bijdrage willen leveren bij de ontwikkelingen van de corporatie, of heeft u een locatie die u eventueel beschikbaar wilt stellen aan de coöperatie, neem dan contact op via het volgende emailadres: zonopteylingen@gmail.com