ZUID-HOLLAND - In 2024 kunnen binnen het maatregelenpakket van de zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen 68 projecten een subsidie tegemoet zien. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor €3,3 miljoen beschikbaar. Onder de projecten bevinden zich onder meer de organisatie van de historische trekvaartdag, de restauratie van vier bijgebouwen op het terrein van Fort Buitensluis, een educatief project over de koloniale sporen van Park Rusthoff (Sassenheim) en een restauratie en herbestemming van een scheepsloods tot werkplaats voor molenonderhoud van Werelderfgoed Kinderdijk.


Projecten waaraan subsidie wordt verstrekt in 2024
In samenwerking met de 7 erfgoedtafels is bepaald welke projecten het aankomende jaar het meest bijdragen aan het beleefbaar maken van onze erfgoedlijnen. Deze lijst met projecten is als advies aan het provinciebestuur aangeboden. Op 31 oktober 2023 hebben Gedeputeerde Staten besloten voor welke projecten het komende jaar subsidie kan worden aangevraagd binnen de ‘Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020’. Subsidie aanvragen is mogelijk nadat het ‘Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2024’ is gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Meindert Stolk, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed: “Het is mooi om te zien dat er zoveel initiatiefnemers zich inzetten om de geschiedenis van Zuid-Holland beleefbaar en bereikbaar voor iedereen te houden. Participatie vanuit de samenleving is daarbij van essentieel belang. Helaas kunnen wij niet aan iedereen een subsidie verlenen. Maar gelukkig kunnen we een flink aantal projecten wel ondersteunen.”

Erfgoed en erfgoedlijnen
Het is belangrijk dat erfgoed toegankelijk is voor iedereen en dat daarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van de bezoekers. Bij de projectvoorstellen uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2024 zien we projecten die hieraan bijdragen. Stichting Museum Nieuwpoort zal bijvoorbeeld moderne technologie (virtual reality) inzetten om het museum nog aantrekkelijker te maken voor jeugd en Stichting Liniebreed Ondernemen komt met een praktische handleiding over hoe de partners binnen de Oude Hollandse Waterlinie nieuwe doelgroepen kunnen betrekken. Om ook deze nieuwe doelgroepen kennis te laten maken met ons erfgoed worden laagdrempelige evenementen georganiseerd zoals de Dag van het Kasteel, de Bunkerdag, de regionale Trekvaartdag en een Romeins festival in Limes-park Matilo in Leiden.

Erfgoed voor iedereen
De provincie kent 7 erfgoedlijnen: Atlantikwall, Historisch Haringvliet, Landgoederenzone, Neder-Germaanse Limes, Oude Hollandse Waterlinie, Trekvaarten en Waterdriehoek. Een erfgoedlijn bestaat uit twee aspecten: een geografische lijn (bijvoorbeeld de kust, rivier of een trekvaart) en een gezamenlijk verhaal. Kastelen, landgoederen, bunkers en trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis. Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Samen met ruim 300 externe partners en gesteund door duizenden betrokken en enthousiaste vrijwilligers is het mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, te beleven, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed ook voor de toekomst behouden. Sinds de start van de erfgoedlijnen in 2012 hebben bijna 800 projecten bijgedragen aan de ontwikkeling van de erfgoedlijnen.