ZUID-HOLLAND - Bomen, voederhagen, sloten en poelen. Het zijn allemaal landschapselementen die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en de waterkwaliteit op tuin- en landbouwgronden. Met als resultaat een meer duurzame en natuurinclusieve tuin- en landbouw. Vanaf 4 september 2024 kunnen land- en tuinbouwers in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid subsidie investeren in zulke landschapselementen met de subsidieregeling ‘Investeringen in biodiversiteit en waterkwaliteit op landbouwbedrijven’. Dat heeft GS besloten op 18 juni.


Goed voor het bedrijf
Deze subsidie is bedoeld voor het stimuleren van biodiversiteit en het verbeteren van waterkwaliteit. Zo zorgt de aanleg van een sloot in combinatie met een natuurvriendelijke oever en een kruidenrijke rand voor een goede habitat voor planten en insecten. En die zijn vervolgens onmisbaar als schuilplek en voedsel voor boerenlandvogels als de grutto en de kievit.

Maar er is ook een andere kant; een kant die goed is voor het agrarisch bedrijf. Landschapselementen als bomen en struiken zijn fijne schaduwplekken voor het vee. Voederhagen zorgen voor een gevarieerd en gezond dieet voor de dieren. En bij het aanleggen van poelen en sloten verbetert de waterkwaliteit van het perceel. Daar liggen dus kansen om de natuur een handje te helpen én om de bedrijfsvoering door te ontwikkelen en te verduurzamen. Daarvoor kan deze subsidie een extra steun in de rug zijn.

Meer informatie
De subsidieregeling is open van 4 september tot en met 4 december 2024. Je kunt de subsidie via het RVO-loket aanvragen als je een land- of tuinbouwer bent, of als je onderdeel bent van een samenwerkingsverband. Agrarische collectieven kunnen de aanvraag alleen doen als ze door iemand zijn gemachtigd.Per aanvraag kun je minimaal €25.000 en het maximum is €225.000 aanvragen.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie, de wet- en regelgeving en een link naar het RVO-loket met de formats voor het indienen van de aanvraag kun je vanaf 18 juni vinden via: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Nationaal Strategisch Plan (NSP): niet-productieve investeringen landbouw, subsidie